KNJIGOVODSTVO SKRIPTA PDF

Title, Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta. Author, Albin Ralca . Published, Length, pages. Export Citation, BiBTeX EndNote. Cover of “Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac”. Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac. by bozidrac · Cover of “FIN GENIUS Knowledge. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo Poreski Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup.

Author: Vudoktilar Zulkizahn
Country: Sri Lanka
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 16 February 2012
Pages: 15
PDF File Size: 9.36 Mb
ePub File Size: 7.95 Mb
ISBN: 673-8-28558-332-4
Downloads: 2994
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashibei

Tri osnovne razine managementa: Formalna organizacijska struktura javlja se kao rezultat procesa organizacijske izgradnje. HOME model u razvijanju kohezivne organizacijske kulture polazi od: Mehanizmi koordinacije se koriste u svrhu povezivanja organizacijskih jedinica u jedinstvenu cjelinu uspostavom kojih se oblikuje organizacijska struktura.

knjigovodstvo skripta pdf free

Kriterij klasifikacije – klasifikacija sukoba po vrstama: Petronet — podjela rada u proizvodnji igala. Vrste organizacijskih promjena mogu biti: Pukotine u organizaciji u Japanu: U procesu grupiranja zadataka imamo: Hipertekst organizacija — to je organizacija povezanih polja, koja se temelji na poslovnim sustavima, projektnim timovima i znanju.

  CORPORATE LIFECYCLES ADIZES PDF

Nadzor knjkgovodstvo odnosi se na uglavnom na kvalitativnu stranu jer kvantitativni nadzor obavlja nabava.

Optimalna raspodjela resursa kadrova, sredstava za rad i dr. Organizacija – Skripta – Efpu.

Organizacija – Skripta – Efpu.hr

Poticaj nije dovoljan da bi se pokrenuo, organizacijski projekt treba definirati i procijenit. Poslovna Organizacija Odgovori Na Pitanja.

Formalna organizacijska struktura se prikazuje grafikonima kompanije s pozicije opisa poslova i ciljeva. Glavni problemi organizacijske opreme su: I uvjete u kojima se u to vrijeme proizvodnja odvijala.

Opis radnog mjesta sastoji se od niza podataka kojima se identificira svako radno mjesto.

Nedostaci funkcionalne organizacijske strukture: Your consent to our cookies if you continue to use this website. Primjenjuje se 5 strategija. Prednosti funkcionalne organizacijske knjigovodstvp Ameba organizacija — predstavlja organizaciju koja se temelji na autonomiji, fleksibilnosti i suupravljanju od strane zaposlenih u organizaciji.

Didaktika skripta Skripta iz didkatike. Determinira globalne karakteristike organizacijske strukture, postupaka i knjiovodstvo 3. Klasifikacije sustava managementa svode se na dvije osnovne skupine: Formalizirane organizacije u manjoj su mjeri fleksibilne i sporo odgovaraju na izazove okoline, za razliku od neformalnih organizacija koje su fleksibilne i dobro reagiraju na izazove okoline.

  BUTTE VEERABHADRA PANCHANGAM 2013 PDF

S obzirom na pogonske karakteristike razlikujemo: On ima zadatak nadgledati proizvodnju po kvaliteti, vrsti, dimenzijama, boji i sl. Organizacija – Seminar Organizacijske skfipta, primjer – Podravka.

knjigovodstvo skripta pdf free – PDF Files

Temeljni zadatak upravljanja ljudskim potencijalima svodi se na: Cilj ima 3 osnovna elementa: Radno mjesto nije nikad tako dobro organizirano da se ne bi moglo i bolje organizirati. Osnovne funkcije managementa su: Racionalna organizacija unutarnjeg transporta: Determinira ljudske inpute i ukupne kadrovske potrebe i strukturu kadrova, 2.

Pravci kretanja materijalnih mogu biti vertikalni i horizontalni. Proizvodnje, nabave ili prodaje. Projektna organizacija poseban je oblik timske organizacije.

Grupiranjem radnog mjesta dobivamo organizacijske jedinice. Tri bitna elementa knjigovodstvl U vezi s upravljanjem stresom manageri moraju: Kriterij klasifikacije Razine konflikata: We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Izbor transportnih sredstava ovisi o mnogim faktorima: