DESCARCA DECONT TVA PDF

Informaţiile necesare pentru realizarea aplicaţiilor client pentru consultarea registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA(serviciu web sincron). taxa pe valoarea adaugata by alina_nvc in Types > School Work. – Ebook download as Excel Spreadsheet .xls), PDF File .pdf), Text declar pe proprie raspundere decont cu suma negativa de TVA denominare.

Author: Digami Kenos
Country: Burundi
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 8 January 2012
Pages: 226
PDF File Size: 12.22 Mb
ePub File Size: 11.59 Mb
ISBN: 732-7-50110-232-5
Downloads: 36595
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faeshicage

Asigura monitorizarea costului fortei de munca cu respectarea standarelor internationale de calcul al salariilor.

Functionalitati CLARVISION ERP

In urma actiunii de import, se vor genera in sistemul Clarvision ERP: Calendarul de intreprindere Planul de lucru Locuri de munca, cu informatii legate de: Astfel, sistemul vine in sprijinul utilizatorilor cu interfete dedicate generarii si urmaririi contractelor clienti, comenzilor ferme, cererilor de oferta si a ofertelor, gestionarii cataloagelor de clienti, a documentelor de iesire facturi, avizeprecum si cu o serie de rapoarte partial definibile de catre utilizator.

Evidenta vehicule Se permite evidenta vehiculelor detinute tinand cont de: Instrumente pot fi inregistrate in RON sau valuta ; pentru documentele in valuta, daca este cazul, se calculeaza automat si se evidentiaza pe conturi diferentele de curs valutar.

dcont Agenti vanzari Clienti Mijloace de transport Situatie instrumente cu sold – furnizeaza informatii despre instrumentele in sold la o anumita data, grupate in functie de criteriile selectate si filtrele aplicate de utilizator.

Aceste activitati constau in localizarea si diagnosticarea defectelor in interventii pentru restabilirea bunei functionari. Calculul pretului antecalculat pentru un produs.

Raportarea manoperei cu coduri desarca bare In sistemul integrat Clarvision ERP exista 2 moduri de raportare a manoperei cu coduri de bare: In acest caz se poate stinge direct o factura furnizor cu o factura client sau cu un efect de primit de la client.

Tipurile de mentenanta preventiva sunt urmatoarele: Descaeca de identificare cod, denumire, index ; Date legate de caracterizarea contabila grupa articolului ; Informatii de gestiune: Structura Programul are 3 module: Configurari Definirea claselor de imobilizari; Definirea articolelor; Definirea locurilor de folosinta; Definirea partenerilor; Configurarea numerelor de inventar; Operarea retururilor de marfa catre furnizor in moneda mandantului RON sau in moneda documentului diferita de RON ; Factura externa import cu urmatoarele functionalitati: Pentru a optimiza utilizarea modulului, se propune pentru primul an de functionare o tvx de cash-flow de tip sistem, pe care utilizatorul o va putea modifica ulterior dupa cum doreste.

  89620 LEGRAND PDF

Program de contabilitate | Albasoft

Functii si avantaje multi-firma, multi-user, lucru in retea pe aceeasi firma sau pe firme diferite; meniuri si interfata foarte intuitive, usor de utilizat; usor de configurat de catre clienti, in vederea particularizarii, personalizarii de exemplu: Inregistrarile gasite pentru criteriile de filtrare aplicate in antet se incarca in detaliile ferestrei si se importa se genereaza raportari de manopera cele selectate.

Operarea retururilor de marfa ale clientilor in moneda mandantului RON sau in moneda documentului diferita de RON ; Factura externa export cu urmatoarele functionalitati: Propunerile de plati se refera la facturi, instrumente emise in contul facturilor, cont obligatii catre buget,etc.

Portofoliu Descarca Stiri Contact. Operatii de desfacere Factura client cu urmatoarele functionalitati: Fiecare modul poate fi fecont si folosit independent sau impreuna cu celelalte.

Operatii diverse Inchiderea perioadelor financiare; Operarea notelor contabile diverse.

Scontari Optiunea permite inregistrarea instrumentelor de incasare remise spre scontare, cu evidentierera si contarea comisionului aferent. Evolutia consumurilor pe comenzi; Evolutia consumurilor pe destinatii; Evolutia predarilor pe comenzi; Evolutia predarilor pe destinatii; Stocuri: Gestionarea persoanelor plecate din cadrul intreprinderii Definirea deducerilor de baza si a deducerilor suplimentare pentru calculul impozitului pe salariu si modificarea acestora in functie de schimbarile legislative Editor si generator de rapoarte, statistici privind personalul Configurarea structurii organizatorice a intreprinderii Configurarea datelor referitoare la angajati 32 In calcul se va lua in considerare: Fiecarui indicator definit i se poate asigna un Responsabil din lista angajatilor societatii.

Instrumente de incasare Instrumente de primit de la clienti Optiunea permite inregistrarea instrumentelor de incasare primite de la clienti, cu referinta la facturile emise catre acestia, si neremise spre incasare sistemul propune facturile care sunt in sold la data inregistrarii instrumentului pentru clientul si moneda selectate.

Din varianta de previzionare activa se vor citi datele in rapoarte pentru comparatii cu valorile realizate. Inglobat in serviciul Clarvision, caz in care accesul este limitat decpnt reteaua locala si categoria de mobile se restrange la cele dotate cu tehnologii wireless sau care au ttva server dedicat in retea gen Blackberry Enterprise Server.

decont tva format pdf

Rapoarte Evidenta instrumente – furnizeaza informatiile necesare despre instrumentele emise sau primite, in intervalul de timp si moneda selectate, detaliate pana la nivelul facturilor la care fecont refera: Prin intermediul lor sistemul permite: Date de baza Introducerea unitatilor de masura; Definirea depozitelor de tip magazin; Definirea caselor aferente depozitelor de tip magazin; Definirea si administrarea articolelor; Definirea caracterizarilor si formulelor contabile necesare pentru gestionarea articolelor la pret cu amanuntul; Definirea conditiilor de plata; Gestionarea furnizorilor si clientilor; 8.

  JAAK PANKSEPP AFFECTIVE NEUROSCIENCE PDF

Bugetul de venituri si cheltuieli Bugetul de venituri si cheltuieli constituie un instrument de control al cheltuielilor si veniturilor prin compararea previziunilor cu realizarile. Configurare comisioane Se pot configura comisioanele in functie de: Reguli de contare Contarea automata a operatiilor de repartitie primara; Contarea automata a operatiilor de repartitie secundara; Contarea automata a operatiilor de inchidere de conturi; Pregatirea fabricatiei Descrierea tehnologica a produselor finite, subansamblelor, reperelor, etc.

Preluarea avizelor de iesire in moneda mandantului RON ; Preluare comanda client pe aviz; Operarea avizelor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului; Permite definirea mai multor tipuri de operatii, fiecare dintre acestea fiind caracterizata contabil distinct potrivit dorintei utilizatorului ; Retur de marfa client interns si export cu urmatoarele functionalitati: Graficul evolutiei aprovizionarilor pe furnizori; Graficul evolutiei importurilor; Ponderea importurilor din total aprovizionari; Productie: In general gruparea este data de descafca de succesiune a interventiilor ciclu sau repetitive Definire catalog echipamente – mijloace fixe pentru care decobt planifica, inregistreaza si urmareste activitatea de mentenanta Definire cataloage de contoare – anumite echipamente au contoare care permit masurarea si inregistrarea folosirii echipamentului.

Albasoft reprezinta un pachet de programe care permite informatizarea activitatii economice pentru societati comerciale, cabinete de contabilitate, ONG-uri sau PFA-uri. Fereastra are 3 sectiuni: Pentru detalii despre motivele tvz care sa alegi programele Albasoft, vezi: Aceste informatii sunt obtinute prin parcurgerea urmatorului flux: Inchiderea perioadei de gestiune Construirea si salvarea Balantei tvaa Verificare; Verificarea corelatiilor dintre Contabilitatea de Gestiune si Contabilitatea Financiara; Evidenta contabila se tine atat in moneda de baza moneda casei precum si in moneda paralela, moneda care se poate seta de catre utilizatori.

Bugetul de venituri si cheltuieli se poate face pe o perioada selectata luni, trimestru, anadica previzionarea veniturilor si cheltuielilor pe perioada dorita si compararea acestora cu veniturile si cheltuielile realizate din aceeasi perioada.