CONSTANTIN ARGETOIANU MEMORII PDF

ARGETOIANU MEMORII PDF – Constantin Argetoianu (15 March – 6 February) was a Romanian politician, one of the best-known. Download Constantin Argetoianu – Memorii vol. 7. DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. Memorii politice. Sponsored Ads. Account 53 Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din cattle raisers in Vlăsceni” (Argetoianu, Memorii, ). 55 Often local and restricted to the.

Author: Tauhn Jugore
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 7 September 2009
Pages: 358
PDF File Size: 3.23 Mb
ePub File Size: 9.89 Mb
ISBN: 948-6-35309-792-3
Downloads: 67788
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrazahn

Plimba rasa lui sur5 de pop5 rusesc prin toate Ministerele si afacerile cele mai veroase tasneau din servieta” lui. Toti am alergat dup5 ei.

Constantin Argetoianu

Popularitatea lui nu era o popularitate militark era o popularitate de milogeal5; oarnenii credeau intr-insul fiindc5 asteptau sd le dea el, nu sd le ceard. Mosul a insistat ca dimpotriva lupta sa se dea pe programul lui care?

Dar nici n-a incercat macar, caci in loc sa stea la post a plecat in strainatate sa ne aduca de la Paris si de la Londra garantia Aliatilor argstoianu alipirea Basarabiei, pe care de fapt ne-o dadusera nemtii, fara ca www.

Conul Matei era unchiul Elizei www. Cele ce s-au petrecut ins5 in gedinta de ieri intrec orke inchipuire. Ca nu urmaream ca memrii scopuri personale, am dovedit-o primind in lunile unn5toare nu un set ci doi, in nadejdea sa ajung la ceva pe terenul realiz5rilor.

Rapoartele oamenilor argefoianu mi-au semnalat la inceputul lui octombrie, cA f5rA sA constituie un pericol serios pentru noi, propaganda Secerei” pus5 mai pretutindeni Mei nici o rusine sub incepuse sA prindA. Ca s5-i ark pretuirea noastra, mergeam aproape zilnic la Take Ionescu, il puneam la curent cu activitatea Ligii, cu planurile lui Averescu, qi pada’ la o masura qi cu ale mele.

  ARABIYYAH BAYNA YADAYK BOOK 1 PDF

Cu Iorga, articolul scris de dansul in Neamul Romiinesc, mi-a dat abia la sfarsitul lui septembrie prilejul unei impacaciuni. Am fost, din senin, insultat qi calomniat prin presa de anumite persoane fhcand parte din partidul meu.

Am asistat si eu la memofii defilari, ca toata lumea, si-mi aduc memirii de impresia pe care mi-au facut-o: Am aruncat o sonda, intreband de instructiunile ce sa las la gazeta in lipsa mea Ruptura n-a devenit iremediabila decfit dupa suprimarea Consiliului Dirigent din Ardeal, care a determinat i retragerea lui Goldis din Guvern.

Constantin Argetoianu – Memorii vol. 6

La cause est facile A constater: Partidul lui Iorga era Iorga si Iorga isi rumega de decenii crezul nationalist far5 s5 se preocupe de contingentele adgetoianu. Academiei 8, in Bucuresti. Cand si-au dat seama c5 m5 supusesem si eu, a fost o consternare.

Bineinteles ca Vaida si ai lui nu se marginiser5 s5 negocieze numai cu Averescu. Bucovina era redactata de S5 lasam insa ce n-a fost”, si sa vedem putin ce a fost, si curn a fost. Pornise impotriva mea pe chestiunea bonului de Tezaur”, ma umilise, ma chemase argwtoianu mkjudece Constanttin si Cudalbu, cei doi vajnici apar5tori ai cinstei si onoarei partidului si iat5 ca nu mai era vorb5 de afacerea” bonului de Tezaur decal intr-o perfida aluzie, in evocarea unei plangeri” ale mele ca.

Se pierdea in prepararea actiunilor secundare rnenite sd sprijine actiunea principald, la care nu connstantin niciodatd. Exemple intre exemple de bilrbati de Stat ci de oameni politici romdni imortalizali de pana plind de har a castelanului de la Breasta de Do lj: Un somn bun, si a doua zi dimineata mi-am regasit sufletul de om civilizat.

Constantin Argetoianu – Memorii vol. 6 – PDF Free Download

Eu 1-am crezut omul meu” paria in ultima clip5, si asa 1-au crezut nu numai prietenii mei, dar chiar. Trebuia s5 intervenim cu totii la Rege sl obtinem un Guvern neutru, un Guvern sub prqedintia unui alipit” de preferint5 e singura aluzie pe care a f5cut-o la candidatura lui un Guvern in care s5 fie reprezentate toate curentele vii i toate partidele care au argetoainu Unirea”, inclusiv liberalii.

  AS SHIFA QADI IYAD PDF

Din nefericire era o majoritate negativS, si reprezentantii minoritStii r5m5seser5 beneficiarii luptei In treacat prin Bucuresti, plin de Londra si de Paris, cu gandul numai la Geneva unde Societatea Natiunilor ii oferea un teatru croit pe masura insusirilor lui speciale si un public ingaduitor al istericalelor sale1 Titulescu a venit s5 se vaite si la mine, cum se vaita la toti, de prigoana compatriotilor s5i, care nu-1 pricepeau si Ii puneau bete in roate.

Ma poftise Nunuca la masa ca sa-1 castig pe Lupu pentru Guvernul Averescu, pe care toata si stia si el pentru ce venisem. Iorga socotea c5 partidul era el, ca gloata din jurul lui era o simpla garnitur5 de care se slujea dup5 nevoile argteoianu, impingand-o inainte sau nesocotind-o, dup5 interesele sale care se rezumau in goana dup5 putere.

Aduce la putere pe acela care nu e deck opera muncii, jertfei i rabdarii sale. In In-am marginit ins5 la aceast5 idee: D Ce vrea argetoianu memorii nami cu l?

De nu s-ar fi multumit nu i-ar fi ramas cleat sa convoace Comitetul Executiv si sa incerce id’ ma dea afara din partid dar se temea s5 nu aib5 majoritatea cu el.

Am citit textul intelegerii noastre, i aplauze unanime au aprobat si de partea Partidului Poporului fuziunea cu Partidul Nationalist-Democrat.